SJUKVÅRDSGUIDEN

Enkel sjukdomsinformation på nätet.

sjukvård symtom svininfluensa H1N1 epidemi
 
Svininfluensa (H1N1) eller nya influensan

Vad är svininfluensan?

Svininfluensan upptäcktes i Mexico och kallas egentligen nya influensan eller går under benämningen influensa A/H1N1. Orsaken till den ursprungliga benämningen svininfluensa är att viruset kan vara en blandning av influensavirus från gris och människa. Man har även sett inslag av fågelinfluensa i viruset. Svininfluensan  har tidigare inte funnits hos människor och viruset är mycket smittsamt och sprids effektivt mellan människor. Därför har WHO nu klassat svininfluensan som en fullskalig pandemi, dvs att viruset sprids över hela jorden. 

Svininfluensa sprids på samma sätt som vanlig influensa dvs genom direktkontakt med sjuka och via luften, t.ex. nysningar och hosta. Sjukdomen håller normalt i sig  5-7 dagar och är generellt inte farligare än en vanlig influensa även om vissa drabbas hårdare och det finns riskgrupper bland gravida, små barn och personer med andra bakomliggande sjukdomar. Svininfluensan verkar generellt även drabba yngre personer hårdare i jämförelse med en vanlig influensa där äldre är mer utsatta. Cirka 40% av de som avlidit har dock varit relativt friska, yngre och starka personer. Totalt ligger dödligheten på runt 0.4% av de som insjuknar i svininfluensa.


 

Symptom på svininfluensan

Symptomen på svininfluensan är generellt ganska lindriga och påminner i princip om vanlig influensa. Det handlar därför mycket om symptom som är kopplade till den infektion i övre luftvägarna som svininfluensan skapar.

Vanliga symptom vid svininfluensan är således:

  • Feber och frossa

  • Hosta och halsont

  • Snuva, rinnande näsa och nysningar
  • Värk i kroppen och huvudvärk

  • Diarré och kräkningar

  • Trötthet

Läs mer om symptom på svininfluensanHur undvika svininfluensan?

Svininfluensan är mycket smittsam. Framförallt inomhus och där mycket folk vistas är risken större att smittas av svininfluensan. Utomhus är inte risken att smittas lika stor då luftutbytet och luftvolymen är större. Därför kan det vara bra att undvika folksamlingar och platser där mycket folk vistas inomhus t.ex. varuhus när nu svininfluensan ökar i Sverige

För att undvika smittas av svininfluensa gäller det att undvika att träffa smittade personer och att hålla en god hygien. Särskilt viktigt är det att ha en noggrann handhygien. Tvätta händerna ofta och noga samt peta dig inte i ansiktet eller näsan. Man kan även sprita händerna för att eliminera virus. 

Undvik även närkontakt med andra och särskilt sådana personer som varit sjuka eller verkar sjuka. Undvik generellt även t.ex. handskakningar och kindpussar.

Läs mer

Hur smittar svininfluensan?

Svininfluensan är luftburen vilket innebär att den överförs genom de små droppar som bildas när personer pratar eller nyser. Den smittar framförallt på nära håll, men om sjuka personer nyser kan virusdroppar färdas flera meter. Man kan även smittas genom direktkontakt t.ex. via droppar med virus som sitter kvar på ett handtag eller någons hand. Viruset kan sedan komma in i kroppen genom t.ex. mat eller när man petar sig i ögonen. 

En sjuk person smittar i upp till fem dagar och barn smittar ännu längre kanske upp till sju dagar. Inkubationstiden för svininfluenan är upp till tre dagar men kan i vissa fall vara längre. Om man misstänker att man smittats med svininfluensan bör man stanna hemma och ta det lugnt och man bör undvika kontakt med andra.. Man bör kontakta sjukvården om man har svåra symptom eller frågor.

Läs mer

Behandling av svininfluensa?

Eftersom svininfluensa beror på ett virus kan den inte behandlas med antibiotika. Antibiotika fungerar enbart på bakterier. Det finns antivirala medel som kan användas t.ex. Tamiflu och Relenza. Dessa läkemedel kan användas både förebyggande och vid utvecklad svininfluensa med svårare symptom som behöver behandlas.

Det finns snart vaccin mot svininfluensa färdigt. Tillverkning pågår och vaccin kommer vara klart under början av hösten (läs mer om svininfluensavaccinet och hur vaccinering sker)

Om du är i övrigt frisk räcker det oftast  att lindra symptomen t.ex: 

- stanna hemma och vila

- dricka mycket

- ta febernedsättande/smärtstillande

Känner du dig dålig eller osäker så kontakta sjukvården för råd. Några råd runt när du bör söka råd finns här.

Läs mer


Komplikationer av svininfluensan?

Vanliga komplikationer vid svininfluensan är i princip samma komplikationer som uppstår vid andra typer av influensa. Vanliga exempel på sådana följdsjukdomar är:

1. Bihåleinflammation (vanligt hos vuxna)

2. Öroninflammation (
särskilt hos barn)

3. Lunginflammation (vanligt hos äldre, börjar oftast efter flera dagar, behandlas med antibiotika)

4. Lungsäckinflammation som kan ge problem med syresättning av blodet (börjar ofta tidigt i sjukdomsförloppet)

Alla dessa följdsjukdomar beror på bakterier som lättare kan ta sig in i kroppen när slemhinnor och immunförsvar är nedsatta efter inlfluensavirusets härjningar.